K.N.T.H.W

25/03/2024

K.N.T.H.W put out their first full length video showcasing a medley of Japanese talent and steeze. Featuring the likes of Daiki Hoshino, Kyounosuke Yamashita, Kotora Mitani, Yushin Hashimoto, Arashi Shigekuni, Retsu Saito, Ayahiro Uratsuka, Shoma Takeda, Haruto Yoshimura, Taizo Muku,Japanese super rat, Yufuckingdie, Ryuri Harada, Rei Takazawa, Kazuhiro Higa, Daichi Koyama, Hayate Kamimura, Leo Ikawa, Naoya Morohashi, Kojiro Seki,Ryo Motohashi, Masaki Hongo, Rio Morishige, Takao Cooper, Chihiro Saigon and Takeshi Kageyama. Filmed by Masanao Takeuchi, Naoya Morohashi and Japanese Super Rat.

Filmed by: Masanao Takeuchi, Naoya Morohashi + Japanese Super Rat