K.N.T.H.W Trailer

23/10/2023

Very excited for the release of this number out of Japan with a nothing short of incredible line up!

Check the trailer below featuring Masaki Hongo, Takao Cooper, Rio Morishigem, Taizo Muku, Shoma Takeda, Yushin Hashimoto, Retsu Saito, Ryo Motohashi, Japanese Super Rat, Yufuckingdie, Ryuri Harada, Kazuhiro Higa, Daichi Koyama, Naoya Morohashi, Arashi Shigekuni, Kyonosuke Yamashita, Daiki Hoshino, Kotora Mitani, Hayate Kamimura, Rei Takazawa, Chihiro Saigo, Takeshi Kageyama & more.

https://youtu.be/dvAo3D1q-Fs?feature=shared

Filmed by: Masanao Takeuchi, Naoya Morohashi, Japanese Super Rat & Danny Abe Ryu

Edited by: Masanao Takeuchi & Japanese Super Rat

Sounds by: Takuto Okamoto, FKD, No Excuse & more