Wallride Skate Co – THAT’S IT

28/07/2022

Sterling stuff from Wallride Skate Co captured by Alexey Yefimchenko. Load of different approaches, tonnes of amazing spots and all filmed and executed delightfully. Watch below for evidence.

Featuring Arnay Ormash, Maxim Sin, Altair Irzhanov, Viktor Sharipov, Tamerlan Iminniyazov, Amir Mirzoev, Artyom Mezenov, Danil Ugolkov, Makar Ananyin, Dimash Agafonov, Ilyar Mamadyarov, Ratmir Viliakhunov, Ivan Nossachev, Kirill Khokhlov, Ilya Merkushev, Vanya Ipatov, Maxim Surtsov, Maxim Mishukov, Pervenec & Vanya Okhotnikov.

A Video By Alexey Yefimchenko

Additional Filming by Pervenec & Maxim Sorokin

8mm by Maxim SorokinĀ 

Photography by Arnay Ormash

Editing by Alexey Yefimchenko, Egor Khodakov, Oleg Kuznetsov & Kaisar Adilkhan