TIMESCAN – ENTR’ACTE

22/09/2022

Rob Taro presents a new TIMESCAN clip ‘ENTR’ACTE’, showcasing the latest from the ever productive Japanese scene. Featuring Masaki Hongo, Taihou Tokura, Joshua Nishimiya, Ryo Motohashi, Kouki Arima, Kyonosuke Yamashita, Shinya Masuda, Issey Kumatani, Rai Nakamichi, Iku Denda, Shin Sanbongi, Leo Takayama, Hinata Yabe, Kouki Arima, Raphiel Okabe, Shintaro Hongo and Takao Cooper. Filmed and edited by Rob Taro.

Filmed + Edited by: Rob Taro