Y-TOWN CUP 2023

17/01/2024

It’s jam time down the local with the Y-Town Playaz. Check the edit here to see relay races, best trick on obstacles and generally a good ol time. Looks as though this really released the good endorphins.

Featuring Takaog, Raphiel Okabe, Daiki Hoshino, Reo Chikuma, Kenta Yamazaki, Masaki Hongo, Jzmang, Kyonosuke Yamashita, Taiho Tokura, Budy, Shintaro Hongo, Haru Miyazaki, Ren Suematsu, Tokiya Imamura, Rio Morishige, Junnosuke Hasegawa, Gakuto Kosugi, Yanny, Raito Nema, Ohwa Kanda, Joetaro Saito, Yuichi Kameoka, Saki Kobayashi, Meguru Nozawa, Kazuki Tomita & Tida Eto.

 

Filmed by: Yanny & Jzmang

Edited by: Shintaro Hongo