Wallride Skate Co – Friendship

21/12/2022

Spots galore, executed in a very desirable way! Check Kazakhstan’s Wallride Skate Store come through with a banger of a full length ‘Friendship’

Featuring Arnay Ormash, Viktor Sharipov, Danil Ugolkov, Artyom Mezenov, Amir Mirzoev, Yana Tryastsyna, Kirill Khokhlov, Alexey Yefimchenko, Maxim Sorokin, Altair Irzhanov, Ivan Nossachev, Maxim Sin, alongside Viktor Terentev, Yaroslav Kondratiev, Alexey Krasniy, Ruslan Malygin, Maxim Mishukov, Yakov Kan, Safron, Sasha Tingaev, Ivan Tavdishvili, Ilyar Mamadyarov, Maxim Kolmogorov, Artyom Varvarin, Artem Zotov, Sergey Goncharik & Mitya Neplokhov.

A Video by: Alexey Yefimchenko

Super 8 by: Maxim Sorokin

Filmed by: Alexey Yefimchenko

Edited by: Alexey Yefimchenko Maxim Sorokin Kaisar Adilkhan

Colorist by: Aidos Nurbulatov

Animation by: Aniports Toosober