OKTYABR ATLANTIDA VIDEO

30/03/2023

Brilliant new 52 minute video from Russia’s Oktyabr Skate Shop filmed between 2020 – 2022. Spots, style and smiles feature in abundance!

Featuring Ruslan Malygin, Igor Smirnov, Tolya Titaev, Andrey Lyamtsev, Gleb Buhgolts, Danya Titorenko, Kirill Titorenko, Kirill Gurin, Petya Shel, Emin Aliev, Yaroslav Kondratiev, Zhenya Nikolaev, Gosha Konyshev, Alexey Krasniy & Dilip Kharel

Directed, Filmed + Edited by: Pasha Kryukov 

Additional Filming by: Sasha Kotov, Maxim Shirokih, Pahen, Artem Koshey, Zhenya Nikolaev, Oleg Kulev & Petr Voronov

Archive by: Nikita Zeleniy

Photos by: Sasha Kotov, Valera Leto & Pasha Kryukov.