Love Bullet – TORIOTOKO

24/04/2023

Really enjoyed this edit put together by Mitsuko Toshiba, showcasing some excellent and creative street shreddery.

Featuring Shin Sanbongi, Akihiro Iida, Shinsuke Haruta, Jun Mizuta, Hisato Ishiwata, Kei Sato, Satoshi Itoh, Futoshi Takano, Tsuyoshi Uchida, Yushi Yanagi, Makoto Yamamura, Hiroki Muraoka, Tenma Fukashiro, Teppei Sakai, Shun Hashimoto, Tsuyoshi Fujita, Ryosan, Shugo Ohmori, Tomohiro Ueno, Daisuke Miyajima, Sera Kanno & Aaron Kubo

Filmed + Edited by: Mitsuko Toshiba